Last ned PDF Kontakt oss Bestill nå

Yrkesbil

Med yrkesbil menes i denne sammenheng lastebiler (hvite skilter) med totalvekt under 7 501 kg og varebiler klasse 2 (grønne skilter). Individuell verdsetting av skattefordel forutsetter at bilen har elektronisk kjørebok installert. Yrkesbil kan bare benyttes i arbeid. I enkelte tilfeller kan den benyttes privat mot at det beskattes med en kilometersats per kjørte kilometer. Nye skatteregler fra 01.01.2016 sier at arbeidstakeren blir beskattet 3,40 kroner per km når han bruker yrkesbil til private formål.

Firmabil

De som kjører firmabilen mer enn 40.000 km i året og kan dokumentere bruken med kjørebok, kan få en reduksjon i bilens fordelssats. Kjøreboken trenger ikke å være elektronisk, men en elektronisk kjørebok gjør dokumentasjonen enklere. Ansatte som bruker firmabil betaler skatt for å benytte denne privat. Dette er en fast sum basert på bilens nypris.

Les mer om firmabilreglene

Privatbil

Ansatte som bruker egen privatbil i arbeid mottar kjøregodtgjørelse. Denne kan være skattepliktig eller skattefri avhengig av forholdene. Skattefri sats vil være 3,80 kr – 30 øre må beskattes per kjørte kilometer og statens satser for kilometergodtgjørelse er 4,10 kr. Ved godtgjørelse for mer enn 10 000 km er 3,45 kr skattefritt, gitt at korrekt dokumentasjon foreligger.

Les mer om privatbilreglene

Sporadisk bruk

Ansatte som ikke har en yrkesbil kan ikke bruke bilen til privat bruk utover sporadisk bruk uten firmabilbeskatning. Den sporadiske bruken er skattefri. Dersom bruken overstiger sporadisk bruk, vil bruken være skattepliktig med tilbakevirkende kraft. Grensen for sporadisk bruk er 10 dager og 1000 km årlig.

Les mer om sporadiskbrukreglene

Krav til dokumentasjon, lavere risiko for bøter og smarte pengebesparelser

Elektroniske kjørebøker gjør mer enn å dokumentere alle turer. Den registrer og inneholder også alle data som kreves i lovverket når det gjelder dokumentasjon av yrkeskjøring. Daglig bruk av bilen må registreres fortløpende med en kjørebok. Den elektroniske kjøreboken må angi total kjørelengde, hvem som kjører bilen, start- og sluttadresse for turen, dato for forretningsreiser og total kjørelengde registrert minst en gang i måneden.

Bruk tiden mer effektivt med en elektronisk kjørebok som passer for alle bedrifter, også når mange sjåfører deler de samme kjøretøyene. Automiles elektroniske kjørebok gir deg automatisk dokumentasjon av alle reiser og selskapet sparer derfor ressurser.

Hvilken typer reiser er privat, yrkesreise, sporadisk eller arbeidsreise? Mer info om bruk av privatbil, yrkesbil eller firmabil?

Ta kontakt med Automile for å snakke med en av våre konsultenter.